Doba Dunđerskih

Film je snimljen u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.


Veliki srpski pesnik Laza Kostić višestruki kum sa tada najbogatijim Srbinom…